30 Sep
  •  Disiplinlerarası Sanat nedir?
  •  Dünyada ve Türkiye’deki örnekleri nelerdir?
  •  Kendi yaklaşımınız nedir?

Disiplinlerarası  Sanat  nedir?

(1)Tarihsel süreci içerisinde sayısız tanımlamalarla karşımıza çıkan sanatın, insanın toplumsal yaşamı ile var olduğu düşünülür ve toplumsal yaşamı oluşturan tüm oluşumlar, yapılar ve değerler ile sanat olgusu oldukça yoğun bir ilişki ve etkileşim içerisindedir. Plastik sanatlar içerisinde yer alan disiplinlerin birbirleri ve diğer sanat alanları ile yaşadıkları disiplinlerarası ilişki ve etkileşim sonucunda katı sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan sanat akımlarında disiplinlerarası yaklaşımın oldukça ön plana çıktığı görülmektedir

(1) (Anadolu Üniversitesi,  Tez Konusu: Plastik sanatlarda disiplinlerarası etkileşimler ve seramik sanatına yansıması Hazırlayan: Veysel Özel Yer / Tarih: Eskişehir/2007)


(2) 1960  ve  70’lerde  üretilen  önemli   sanat   yapıtlarının,  yalnızca   biçimciliğe  bir  tepki  olmayıp  minimalistlerin,  yeni-dadacıların, Pop  sanatçıların  sanata  ilişkin   kabul  edilmiş   önermeleri  sorgulama  eğilimlerinin de   bir  devamı  olduğu  görülür.  Eylemler (actions) , yoksul  sanat (arte povera) vücut  sanatı ( body art), kavramsal  sanat  (conceptual art) , yeryüzü s anatı ( earth art), fluxus, oluşumlar (happenings) ,Gösteri Sanatı ( Performance art),  süreç  sanatı  (process art), başlıkları, yalnızca  resim  ve heykele  karşı  alternatif   teknik  ve  malzemeler  bulmakla  kalmamış, bir yandan  gelecek kuşaklar  için  sanatçının  ve izleyicinin  rolü  ile  sanat  nesnesinin  statüsünü  yeniden  biçimlendirirken, bir yandan  da  sanat  tanımını  genişletmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere  bütün  dünyada  ,bilgi  çağına  geçişte  merkez/çevre  diyaloğuna  ayak uyduran  genç  kuşaklar  için  bir  anlam  ifade  etmektedir.

joseph  kosuth,  the  language  of  equilibrium http://prestigehongkong.com/2012/11/writing-wall

joseph  kosuth,  the  language  of  equilibrium

http://prestigehongkong.com/2012/11/writing-wall


1980’lerin  genç  kuşak  sanatçıları  bu  dönemi  bir  bütün  olarak  algılama  eğilimindedirler. Bu  bütüncül  bakış  açısı  içinde  dönemin   sanatçılarının  gerçekleştirdiği  yapıtların  hedefleri  öyledir :

*güçlü  sanat kurumlarının  varsayımlarını  yıkmak

*sanat  nesnesinin önemini  ve  sanatın  alınan-satılan  bir mal  olması  düşüncesini   azaltmak

* algılma sınırlarını sorgulamak

* imge  ve  dil  arasındaki  ilişkileri  irdelemek

*sanat  kavramını  estetikten  ayırmak

*süreç/ürün ilişkisini  sorgulamak

* galeri /müze / sanat dergisi  sistemine  bir  alternatif   geliştirerek, sanat  yapıtlarını  yaygınlaştırmak  için  yeni yollar  bulmak

*sanat  yapıtı, sanatçı  ve  izleyici  arasındaki  ilişkileri  yeniden  yapılandırmak

(2)(Sanatta Alternatif  Arayışlar , Nancy Atakan)

(3) Disiplinlerarası   Alternatif  Bir  Yaklaşım  Olarak  Fluxus

Fluxus, hareket   ya  da  akma  anlamına  gelir.  Fluxus  sanatçıları, şenlikler, olaylar, gösteriler,  yayınlar   ve  filmlerden  oluşan  çalışmalarıyla   sanatta  alternatif  yaklaşımın  savunucuları  olmuşlardır.  1962-78   yılları  en  etkin  olduğu  dönemlerdir.

Karheinz  Stockhausen (besteci), Mary  Baumeister, Wolf  Vostell, Jean-Pierre  Wilhelm, 

Benjamin Patterson, La Monte Young, Joseph Beuys

Farklı  geçmişleri  olan  sanatçılar  bedensel  gösteriler, ses  ,imge  ve  müzik,  edebiyat,  dans  kadar  görsel  sanatları  da  birleştiren  gösteriler  yapmışlardır. Yani  inter-medyadan   yararlanmışlardır.  Sanat / yaşam  ikilemini  çözmeye  çalışmışlardır. Deneyseldirler.

( 3)(1960  Sonrası  Sanat,  Semra   Germaner )()Sanatta Alternatif  Arayışlar , Nancy Atakan)


Comments
* The email will not be published on the website.